Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning Oversikt
Møtekalender Haugesund
Sponsorer Sørøst
Stipender Kursveileder
Kontakt
Bli medlem
Lenker
Utdanning - Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. HBV)

Videreutdanning i sår - Forebygging, behandling og lindring

Er du ansatt som sykepleier i spesialist- eller kommunehelsetjenesten og ønsker deg økt kompetanse innen området sår? Da har Høgskolen i Sørøst-Norge et spennende studietilbud for deg!

Studiet starter i oktober og er på 30 studiepoeng på masternivå. Det er utviklet i samarbeid med representanter fra helsetjenesten i Norge, samt forskningsmiljøer i Norden/Europa. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to semestre med fire samlinger over fem dager, totalt 20 dager. Innholdet i studiet er organisert i to hovedtemaer:

  • Pasienter med sår. Fysiologi, patofysiologi og psykososialt aspekter
  • Pasienter med kronisk/vanskelig helende sår

Samlingene består av ulike læringsformer med fokus på erfaringsutveksling, teoretisk fordypning og praktisk ferdighetstrening i form av workshops. Mellom samlingene arbeider studentene med 3 oppgaver som tar utgangspunkt i klinisk relevante temaer. Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 3 uker samt en muntlig høring.

Etter gjennomført studium får deltakerne økt kompetanse i å vurdere og iverksette forebyggende tiltak og behandlende tiltak overfor personer med ulike typer sår. For nærmere informasjon se høgskolens nettsider og brosjyre.

Undervisningen foregår i høgskolens lokaler på campus Papirbredden i Drammen som ligger sentralt til med lett adkomst til togstasjon og hoteller.

Søknadsfristen er 15. april. Søknad sendes elektronisk på høgskolens nettsider:

NB! Fra 2016 kan gjennomført videreutdanning i sår søkes innpasset som valgbar modul i mastergradsstudiet i Avansert klinisk sykepleie.

Mer informasjon: