Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning Oversikt
Møtekalender Haugesund
Sponsorer Sørøst
Stipender Kursveileder
Kontakt
Bli medlem
Lenker
Utdanning - Høgskolen Stord/Haugesund

Norsk videreutdannelse i pleie og behandling av kroniske sår

Det er bygget opp en videreutdannelse i pleie og behandling av kroniske sår ved Høgskolen Stord/Haugesund. Studiestedet er Haugesund. Studiet er på 30 ECTS (studiepoeng) og starter i starten av september og avsluttes med innlevering av eksamen i slutten av mai.

Utdannelsen er bygd opp av 4 moduler, som hver starter med en ukes samling i Haugesund og som avsluttes med en innlevering av et skriftlig studiekrav. Mellom samlingene vil studentene kommunisere med hverandre og studiestedet ved hjelp av studiestøttesystemet Fronter. Dette gjør det mulig å ta i mot søkere fra hele landet.

Studiet er for helsepersonell med bachelorutdannelse eller høyere. Det jobbes nå med å få bygd studiet inn som en del av et masterstudium i Meistring og myndiggjering. Sammen med andre videreutdannelser kan det telle inntil 45 ECTS av et masterstudium på 120 ECTS.

Mer informasjon: