Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning
Møtekalender
Sponsorer
Stipender Oversikt
Kontakt Smith & nephew
Bli medlem Fagutvikling
Lenker København
  New Feet
Stipender - Smith & Nephew

Fagutviklingsstipend fra SMITH & NEPHEW AS Norge

Formålet med stipendet vil være å stimulere til fag- og kompetanseutvikling rundt temaet kroniske sår. Det er ønskelig at fokuset på dette stipendet er rettet mot organisering og samhandling i primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten rundt sårbehandling:

  • Oppfølging og kontinuitet i behandling av sårpasienten
  • Skape forum og arena for samhandling

Størrelse:

Stipendet er på kr 10 000,-

Stipendet er tenkt å skulle dekke utgifter i forbindelse med egen fag- eller kompetanseutvikling gjennom videreutdanning eller hospitering, og kan deles ut til en eller flere søkere som framlegger et skriftlig velbegrunnet fag - eller kompetanseutviklings prosjekt. Stipendet kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Kriterier:

  1. NIFS medlem med minimum 6 måneders medlemskap ved søknadstidspunktet
  2. I søknaden må søker begrunne hvorfor og hva det søkes midler om
  3. Alle grupper helsepersonell kan søke
  4. Bruk av stipendet må foregå innen 12 måneder etter utdeling
  5. Søker skal sende en skriftlig redegjørelse til NIFS om resultatet av arbeidet, når det er ferdig, og i tillegg legge fram eller presentere resultatet enten i form av et foredrag, artikkel eller presentere en poster i forbindelse med NIFS årlige kongress.

Utdeling:

Stipendet deles ut årlig på NIFS sin kongress. Det er ønskelig at stipendmottaker er tilstede under overrekkelsen. Forutsetningen for at det deles ut stipend er at det kommer inn minimum 2 søknader til stipendet.

Annonsering:

Stipendet blir muntlig annonsert på NIFS Generalforsamling, det utlyses i bladet Sår minimum 3 måneder før søknadsfrist og det annonseres på NIFS sin hjemmeside

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 1. desember 2018

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

fotedel@online.no
(Merk eposten med Fagutviklingsstipend Smith & Nephew)