Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning
Møtekalender
Sponsorer
Stipender Oversikt
Kontakt Smith & nephew
Bli medlem Fagutvikling
Lenker København
  New Feet
Stipender - Smith & Nephew

STIPEND-STATUTTER FOR ”SMITH & NEPHEWS FORSKNINGSSTIPEND”

Formål:

Stipendet er opprettet med formål om å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling rundt temaet kroniske sår. Stipendet er tenkt å skulle dekke utgifter i forbindelse med egen forskning eller kompetanseutvikling gjennom kongressdeltagelse, videreutdanning eller hospitering, og kan deles ut til en eller flere søkere som framlegger et skriftlig velbegrunnet forsknings - eller kompetanseutviklings prosjekt.

Stipendets størrelse:

Stipendets pålydende er € 3000, og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Kriterier for søker:

Søker må være NIFS medlem. NIFS-medlemskapet må være inngått minimum 6 måneder før søknadsfristen for stipendet det året det søkes stipend for.

I søknaden må søker begrunne hvorfor det søkes, og ved søknad om midler til forskning må det legges frem skriftlig velbegrunnet prosjekt, med budsjettoverslag og progresjonsplan.

Søker skal sende en skriftlig redegjørelse til NIFS om resultatet av arbeidet, når det er ferdig, og i tillegg legge fram eller presentere resultatet enten i form av et foredrag, artikkel eller presentere en poster i forbindelse med NIFS årlige seminar.

Stipendsøknadene behandles av stipendkomiteen i NIFS. Forutsetningen for at det deles ut stipend er at det kommer inn minimum 4 søknader til stipendet.

Utdeling:

Stipendet deles ut årlig på NIFS Generalforsamling. Det er ønskelig at stipendmottaker er tilstede under overrekkelsen.

Annonsering:

Stipendet blir muntlig annonsert på NIFS Generalforsamling. Stipendet utlyses i bladet SÅR (redaksjonell utlysning) og er lagt ut på NIFS' hjemmesider.

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknadsfrist:

1. desember

Søknad sendes til:

NIFSstipend@gmail.com