Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning
Møtekalender
Sponsorer
Stipender Oversikt
Kontakt Smith & nephew
Bli medlem Fagutvikling
Lenker København
  New Feet
Stipender - Fagutviklingsstipend fra NEW FEET MEDICAL FOOTWEAR AS

Formål:

Øke kompetansen og fokus på trykkavlastning hos pasienter med sår på føtter - gjennom forskning, igangsettelse av prosjekter, videreutdanning, kurs, kongress eller studiebesøk i inn- og utland.

Størrelse:

Stipendet er på kroner 10 000,-

Summen kan deles opp i flere små summer, til en eller flere personer

Kriterier:

  1. NIFS-medlem med minimum 6 måneders medlemskap ved søknadstidspunktet
  2. Søker må jevnlig arbeide med forebygging og behandling av sår på føtter
  3. Alle grupper helsepersonell kan søke
  4. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre
  5. Program/agenda skal vedlegges
  6. Reisen/bruk av stipendet må foregå innen 12 måneder etter utdeling
  7. Søker må sende en skriftlig redegjørelse til stipendkomiteen om resultatet, i tillegg presentere dette i et foredrag eller poster på NIFS fagseminar eller en artikkel i fagbladet "Sår"

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene. Stipendene deles ut under NIFS-kongressen i februar 2019. Det forventes at stipendmottager personlig møter og mottar stipendet.

Annonsering:

Stipendet blir muntlig annonsert på NIFS Generalforsamling, det utlyses i bladet Sår minimum 3 måneder før søknadsfrist og det annonseres på NIFS sin hjemmeside.

Søknadsfrist:

1. desember 2018

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

fotedel@online.no
(Merk e-posten med Fagutviklingsstipend New Feet )