Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning
Møtekalender
Sponsorer
Stipender Oversikt
Kontakt Smith & nephew
Bli medlem Fagutvikling
Lenker København
  New Feet
Stipender - Københavnstipend fra NIFS

Mål:

Stipendets formål er å gi økonomisk støtte til hospitering ved Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital i København. Det blir arrangert kurs i sårbehandling to ganger per år og i den forbindelse får NIFS sende to personer for å delta på kurs (1 dag) samt hospitere (2 dager) på selve senteret, en dag på poliklinikken og en dag på avdelingen/operasjon.

Kursene arrangeres i mars / oktober hvert år.

Kriterier for å motta Københavnstipendet fra NIFS:

  1. Minimum ett års medlemskap ved søknadstidspunktet
  2. Søker må jevnlig arbeide med forebygging og behandling av sår
  3. Alle grupper helsepersonell kan søke
  4. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre
  5. Stipendmottaker må skrive et reisebrev til bladet «SÅR» om utbyttet av oppholdet, dette må sendes inn samtidig med reiseregningen

Utvelgelseskriterier for søkere:

  1. Tverrfaglig deltakelse vektlegges
  2. Erfaring med sårbehandling
  3. Søknadsbegrunnelse

Stipendet dekker:

Reise, opphold samt kursavgift (kr. 1.000), etter regning opp til kr. 7.000.

Søknadsfrist:

1. desember 2018

Det bes om at søkerne angir om de ønsker å reise vår eller høst.

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

fotedel@online.no
(Merk e-posten med NIFS Københavnstipend )