Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer
Utdanning
Møtekalender
Sponsorer
Stipender Oversikt
Kontakt Smith & nephew
Bli medlem Fagutvikling
Lenker København
  New Feet
Stipender - Fagutviklingsstipend fra NIFS

Mål:

Å bidra til mer kunnskap om sår og sårheling til medlemmer av NIFS

Kriterier:

  1. Minimum ett års medlemskap ved søknadstidspunktet
  2. Søker må jevnlig arbeide med forebygging og behandling av sår
  3. Alle grupper helsepersonell kan søke
  4. Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan kompetansen skal brukes videre
  5. Reisen må foregå innen 12 måneder etter utdeling
  6. Stipendmottaker må skrive et reisebrev til bladet «SÅR» om utbyttet av oppholdet, dette må sendes inn samtidig med reiseregningen

Utdeling:

Stipendutvalget i NIFS behandler søknadene.

Stipendene deles ut under NIFS-kongressen i februar 2019, og da er det ønskelig at stipendmottaker er tilstede.

Søknadsfrist:

1. desember 2018

Stipend:

A: Selvvalgt hospitering - inntil kr 7000,-

B: Kongress - inntil kr 15000,-

  • EWMA
  • EPUAP

Søknadskjema:

Her er søknadsskjemaet: Skjema (word-fil)

Søknad sendes til:

fotedel@online.no
(Merk e-posten med NIFS Fagutviklingsstipend )