Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer Oversikt
Utdanning Diabetiske sår
Møtekalender Arterielle sår
Sponsorer Venøse sår
Stipender Trykksår
Kontakt Brannsår
Bli medlem Kreftsår
Lenker Bandasjer
Trykksår

NIFS anbefaler Helsebibliotetket sine retningslinjer for trykksår. Disse finner du her:

 

EPUAP-retningslinjene er oversatt til norsk i et samarbeid mellom NIFS og Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7". Følgende personer takkes for betydelige bidrag:

  • Leder i NIFS, førstelektor og sykepleier Arne Langøen, Høgskolen i Stord/Haugesund
  • Sekretær i NIFS, M.Sc. Sårsykepleier Guro Marie Eiken, Nøtterøy kommune
  • Styremedlem i NIFS, M.Sc. Klinisk spesialist i sykepleie/sår Eva Kronholm Heiberg, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  • PhD kandidat og sykepleier Ida Marie Bredesen, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus
  • Sårsykepleier Mari Robberstad, Stavanger Universitetssykehus
De norske retningslinjene finner du her:

 

På hjemmesidene til EPUAP finnes et godt opplæringsprogram i forhold til klassifisering av trykksår. Her kan du både lese teori og teste deg selv: