Hjem  
Om NIFS
Bladet sår
NIFS-kongressen
Retningslinjer Oversikt
Utdanning Diabetiske sår
Møtekalender Arterielle sår
Sponsorer Venøse sår
Stipender Trykksår
Kontakt Brannsår
Bli medlem Kreftsår
Lenker Bandasjer
Diabetiske sår

NIFS har utarbeidet retningslinjer for behandling av diabetesfot. Disse finner du her:

WHO retningslinjer (2007) for behandling av den diabetiske fot, omarbeidet til norsk. Utgitt av NIFS og Norges Diabetesforbund.

Norsk forening for allmennmedisins handlingsplan for diabetes i allmennpraksis finner du på nettsiden til helsedirektoratet:

NICE-guidelines om forebygging og behandling av diabetessår.